+A A A-
Menu

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych

Kierownik
Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki
Dr n. med. Katarzyna Piekarska

Lokalizacja
Budynek A-B /parter i 1 piętro

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Renata Mrozowska
Telefon: 0-22 5421238,
0-22 5421240,
Fax 0-22 5421307
Pokój: 121

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka

Do zakresu działań Zakładu Bakteriologii należy:

 • badanie biologicznych właściwości bakterii ważnych w patologii człowieka i określanie ich genetycznego zróżnicowania;
 • oznaczanie i monitorowanie lekowrażliwości bakterii ważnych w patologii człowieka;
 • prowadzenie badań dotyczących mechanizmów oporności bakterii i innych drobnoustrojów na chemiczne środki dezynfekcyjne;
 • badanie wybranych związków chemicznych i czynników fizycznych w zakresie ich przydatności dla celów dezynfekcji i sterylizacji;
 • wykrywanie mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz substancje czynne środków dezynfekcyjnych;
 • doskonalenie, w oparciu o techniki biologii molekularnej, metod identyfikowania, różnicowania i wykrywania mechanizmów wirulencji bakterii oraz ocena rozprzestrzeniania tych drobnoustrojów w środowisku;
 • wykrywanie i identyfikacja patogenów wysoce chorobotwórczych stanowiących szczególne zagrożenie w obszarze zdrowia publicznego, a w szczególności: Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Brucella sp., Burkholderia sp.
 • opracowywanie i wdrażanie procesów biotechnologicznych mających na celu uzyskiwanie wybranych związków organicznych wytwarzanych przez bakterie, w tym szczepy zmodyfikowane genetycznie;
 • prowadzenie kontroli i oceny wyrobów medycznych do bakteriologicznej i serologicznej diagnostyki zakażeń bakteryjnych;
 • wykonywanie badań referencyjnych i odwoławczych dla laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych mikrobiologicznych laboratoriów medycznych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów medycznych.

Działalność

Pliki

 1. Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej pozytywnie zaopiniowana przez NIZP-PZH, aktualizacja na dzień 5 grudnia 2017 (59 pobrań)
 2. Przykładowe projekty badawcze realizowane w Zakładzie Bakteriologii NIZP-PZH
 3. Wybrane publikacje naukowe

Odnośniki

 1. Europejska sieć DIPNET zajmująca się monitorowaniem zakażeń powodowanych przez toksynotwórcze szczepy Corynebacterium
 2. ECDC – Europejskie Centrum do spraw zapobiegania i kontroli chorób – sieć zajmująca się rozpoznawaniem, rejestrowaniem, leczeniem i zapobieganiem schorzeniom infekcyjnym.

Opinie i porady

Jednostki podrzędne