+A A A-
Menu

Działalność Usługowa

Zakres działalności

Zakład prowadzi diagnostykę serologiczną i molekularną wybranych inwazji, w tym: toksoplazmozy, pneumocystozy, toksokarozy, bąblowicy, wągrzycy i włośnicy. Ponadto, prowadzi badania mikroskopowe i molekularne próbek materiału biologicznego na obecność pasożytów i badania różnicujące wyizolowane pasożyty. Wykaz wykonywanych badań wraz z obowiązującymi cenami przedstawiono w aktualnym Cenniku usług Zakładu Parazytologii Lekarskiej.

Osoby kontaktowe
Dr n. biol. Aleksander Masny
Dr n. biol. Rusłan Salamatin

Cennik
Cennik 2016 - Zakład Parazytologii Lekarskiej (155 pobrań)