+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Parazytologii Lekarskiej

Kierownik
Dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw. NIZP-PZH

Pracownicy
Dr n. med. Natalia Wnukowska
Dr n. biol. Aleksander Masny
Dr n. biol. Rusłan Salamatin
Dr n. przyr. Danuta Szelenbaum – Cielecka
Mgr Wioletta Rożej-Bielicka
Techn. Ewa Marciniak
Techn. Jolanta Szot
Techn. Renata Warno
Sam. ref. Elżbieta Grzelak
Sam. ref. Urszula Woźniak

Zakres badań akredytowanych

  1. Obecność przeciwciał przeciwpasożytniczych klasy IgG metodą pośrednią ELISA
  2. Obecność przeciwciał przeciwpasożytniczych klasy IgA metodą pośrednią ELISA przy zastosowaniu techniki wychwytu przeciwciał
  3. Obecność przeciwciał przeciwtoksoplazmowych klasy IgG metodą immunofluorescencji pośredniej

Zakres badań nieakredytowanych

  1. Badania serologiczne w kierunku: bąblowicy, toksokarozy, toksoplazmozy, włośnicy, wągrzycy, pneumocystozy
  2. Badania molekularne w kierunku toksoplazmozy i pneumocystozy
  3. Badania koprologiczne na obecność pasożytów jelitowych
  4. Molekularne różnicowanie gatunków wyizolowanych nicieni Trichinella i Dirofilaria.
  5. Badanie mikroskopowe krwi w kierunku malarii
  6. Badania mikroskopowe świeżych próbek materiału (płyn z torbieli, wydzielina, krew) pobranego do analizy parazytologicznej. Badania okazów pasożytów. Ocena parazytologiczna preparatów histopatologicznych.