+A A A-
Menu

Pracownia Protozoologii

Kierownik

Charakterystyka

  1. Badanie zjawisk immunologicznych w przebiegu inwazji pierwotniaków
  2. Opracowywanie nowych metod diagnostyki serologicznej i molekularnej inwazji, ze szczególnym uwzględnieniem toksoplazmozy.
  3. Utrzymywanie hodowli szczepów pierwotniaków in vivo i in vitro.
  4. Prowadzenie referencyjnej diagnostyki malarii
  5. Wykonywanie badań usługowych na potrzeby Laboratorium Zakładu Parazytologii Lekarskiej