+A A A-
Menu

Sam. ref. Urszula Woźniak

Telefon:
22 54 21 220,
22 54 21 351

Fax:
E-mail:

Pokój:
403AB, 408AB

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład Parazytologii Lekarskiej – Sekretariat
Laboratorium Zakładu Parazytologii Lekarskiej – Pracownik