+A A A-
Menu

Zakład Wirusologii

Kierownik
Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
Dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH

Lokalizacja
budynek AB II piętro i budynek C parter

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Krystyna Białobrzeska
Telefon: +48 22 54 21 230
Pokój: 229

Pracownicy
Mgr Edyta Abramczuk
Tech Barbara Bartocha
Dr.med. Joanna Cielecka-Kuszyk
mgr Milena-Szepaniak Dunal
Mgr Marcin Komorowski
Mgr Arleta Krzysztoszek
prof.dr hab.med Kazimierz Madaliński
Dr Katarzyna Pancer
Dr n. med. Agnieszka Figas
Dr n. med. Agata Makówka
Dr hab. Joanna Siennicka prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr Agnieszka Trzcińska
Dr Magdalena Wieczorek
Dr Paulina Godzik
Mgr Agnieszka Kołakowska
Mgr Barbara Łagosz
Tech. Irena Brodzka
mgr Agnieszka Ciąćka
mgr Agnieszka Częścik
mgr Łukasz Kuryk

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka
Działalność Zakładu Wirusologii obejmuje trzy główne zakresy:

 1. Badania naukowe
  Problemy etiopatogenezy zakażeń wirusowych, w tym udział wirusów w procesach nowotworowych, w patologii chorób układu sercowo-naczyniowego w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego i oddechowego, w zakażeniach płodowych i okołoporodowych, oraz problemy immunologii zakażeń wirusami hepatotropowymi: A, B, C, (D) jak również zagadnienia zakażeń wirusowych w stanach immunosupresji. Kolejne prace dotyczą oceny stanu odporności populacji na zakażenia wirusowe, badań wrażliwości wirusów na inhibitory replikacji, realizacji programów WHO dotyczących eradykacji poliomyelitis oraz eliminacji odry/różyczki (badania akredytowane przez WHO).
 2. Prace usługowe
  Bieżąca i referencyjna diagnostyka zakażeń wirusowych (większość badań jest objęta akredytacją PCA); kontrola szczepionek wirusowych; oznaczanie działania wirusobójczego preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków oraz badania aktywności przeciwwirusowej preparatów interferonowych.
 3. Działalność dydaktyczną
  Indywidualne szkolenia w zakresie stosowanych metod jak również wykłady dla pracowników inspekcji sanitarnej i innych pracowników służby zdrowia.

Działalność

Pliki

 1. Informacje, które powinny być zawarte w zleceniu badania aktywności przeciwwirusowej preparatów interferonowych (70 pobrań)
 2. Dane dotyczące informacji, które powinny być zawarte w zleceniu badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu eliminacji odry/różyczki prowadzonego pod auspicjami WHO (131 pobrań)
 3. Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH. (115 pobrań)
 4. Zawiera instrukcje dotyczące sposobu pobierania i przesyłania materiału klinicznego do badań diagnostycznych prowadzonych w ramach programu WHO, który dotyczy eliminacji odry/różyczki (181 pobrań)
 5. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych (125 pobrań)
 6. Omówienie podstaw programu i szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i czasu pobrania materiałów klinicznych do badań wirusologicznych i serologicznych (147 pobrań)
 7. Publikacje (110 pobrań)
 8. Formularz zlecenia wykonania badania (PO-02-F06) (136 pobrań)
 9. Informacje dotyczące badania aktywności wirusobójczej preparatów dezynfekcyjnych (92 pobrania)

Cennik usług

Jednostki podrzędne