+A A A-
Menu

Dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH

Telefon:
+48 22 54 21 283, 54 21 230 (zespół d.s. Neuroinfekcji, Krajowy Ośrodek ds. Diagnostyki Zakażeń Poliowirusami),
54 21 251 (Laboratorium Zakładu Wirusologii)

Fax:
+48 22 54 21 385

E-mail:
wgut@pzh.gov.pl

Pokój:
232, 226 (Laboratorium Zakładu Wirusologii)

Nazwa jednostki i Stanowisko
Narodowe Laboratorium WHO d.s. odry/różyczki – Kierownik
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Z-ca kierownika
Pracownia Entero- i Neuroifekcji – Pracownik
Krajowy Ośrodek ds. Diagnostyki Zakażeń Poliowirusami – Pracownik
Laboratorium Zakładu Wirusologii – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Narodowe Laboratorium WHO d.s. odry/różyczki  -Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Laboratorium Zakładu Wirusologii – Osoba kontaktowa
Narodowe Laboratorium WHO d.s. odry/różyczki – Osoba kontaktowa