+A A A-
Menu

Dr Agnieszka Trzcińska

Telefon:
+ 48 22 54 21 234

Fax:
+48 22 54 21 385

E-mail:
atrzcinska@pzh.gov.pl

Pokój:
226

Nazwa jednostki i Stanowisko
Pracownia Wirusologii Molekularnej – Kierownik
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Pracownik
Laboratorium Zakładu Wirusologii – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Laboratorium Zakładu Wirusologii – Osoba kontaktowa