+A A A-
Menu

Działalność Dydaktyczna

Zakres działalności

  1. Szkolenia w zakresie wirusologicznych, molekularnych i serologicznych metod oraz prawidłowego prowadzenia diagnostyki zakażeń wirusowych,
  2. Szkolenia dotyczące realizacji programów eliminacji chorób wirusowych (polio, odra/różyczka),
  3. Rozpowszechnianie wymagań dotyczących działania przeciwwirusowego preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków,
  4. Wykłady z zakresu etiopatogenezy i immunologii zakażeń wirusowych,
  5. Szkolenia dotyczące zasad funkcjonowania i pracy w laboratorium w BSL-3.

Osoby kontaktowe
dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH
prof. dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, 
dr hab. n.med. Katarzyna Pancer
dr n.med. Agnieszka Trzcińska