+A A A-
Menu

Działalność Dydaktyczna

Zakres działalności

  1. Szkolenia w zakresie wirusologicznych, molekularnych i serologicznych metod oraz prawidłowego prowadzenia diagnostyki zakażeń wirusowych,
  2. Szkolenia dotyczące realizacji programów eliminacji chorób wirusowych (polio, odra/różyczka),
  3. Rozpowszechnianie wymagań dotyczących działania przeciwwirusowego preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków,
  4. Wykłady z zakresu etiopatogenezy i immunologii zakażeń wirusowych,
    Szkolenia dotyczące prowadzenia hodowli komórkowych.

Osoby kontaktowe
Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH
prof.dr hab.med Kazimierz Madaliński