+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Wirusologii

Kierownik
Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH

Osoby kontaktowe
Dr hab. Joanna Siennicka prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr Agnieszka Trzcińska

Osoby zatwierdzające sprawozdania
Dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. Joanna Siennicka prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr Agnieszka Trzcińska
Dr Magdalena Wieczorek

Zakres badań akredytowanych

  1. Oznaczanie p-ciał w klasie IgG i IgM (ELISA) dla: HSV, CMV, EBV, VZV, wirusa nzp, różyczki, odry, kzm i enterowirusów
  2. Wykrywanie DNA CMV, EBV i HSV metodą PCR

Zakres badań nieakredytowanych

  1. Określanie syntezy p-ciał w klasie IgG dla HSV-1 w OUN
  2. Wykrywanie DNA: HHV6, HHV7, HHV8, VZV i adenowirusa metodą PCR

Pliki

  1. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych (62 pobrania)
  2. Formularz zlecenia wykonania badania (PO-02-F06 z dnia 2010.03.18) (59 pobrań)
  3. Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH (65 pobrań)