+A A A-
Menu

Mgr Agnieszka Kołakowska

Telefon:
022 54 21 337

Fax:
E-mail:
akolakowska@pzh.gov.pl

Pokój:
C9

Nazwa jednostki Stanowisko
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi – Pracownik
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Pracownik