+A A A-
Menu

Pracownia Immunologii Zakażeń Wirusowych

Kierownik
Dr hab. Joanna Siennicka prof. nadzw. NIZP-PZH

Pracownicy
Mgr Anna Żuk-Wasek

Charakterystyka

 1. Badania dotyczące udziału herpeswirusów w procesach nowotworowych i w patologii chorób układu sercowo- naczyniowego;
 2. Badania dotyczące płodowych i okołoporodowych zakażeń wirusowych;
 3. Badania dotyczące zakażeń wirusowych w stanach immunosupresji;
 4. Badania serologiczne wykonywane w ramach programu WHO eliminacji odry/różyczki;
 5. Ocena przydatności metod serologicznych w diagnostyce zakażeń wirusowych;
 6. Ocena stanu odporności populacji na zakażenia wirusowe;
 7. Prowadzenie banku surowic;
 8. Badania wrażliwości wirusów na inhibitory replikacji.

Pliki

 1. Dane dotyczące informacji, które powinny być zawarte w zleceniu wykonania badań diagnostycznych dotyczące danych pacjenta, zleceniodawcy, kierunku badań, rodzaju przesyłanego materiału i innych. (37 pobrań)
 2. Dane dotyczące informacji, które powinny być zawarte w zleceniu badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu eliminacji odry/różyczki prowadzonego pod auspicjami WHO (33 pobrania)
 3. Zawiera instrukcje dotyczące sposobu pobierania i przesyłania materiału klinicznego do badań diagnostycznych prowadzonych w Zakładzie Wirusologii i akredytowanym Laboratorium Zakładu Wirusologii (38 pobrań)
 4. Zawiera instrukcje dotyczące sposobu pobierania i przesyłania materiału klinicznego do badań diagnostycznych prowadzonych w ramach programu WHO, który dotyczy eliminacji odry/różyczki (34 pobrania)
 5. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych (36 pobrań)