+A A A-
Menu

Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi

Kierownik
prof.dr hab.med Kazimierz Madaliński

Pracownicy
Tech Barbara Bartocha
Dr.med. Joanna Cielecka-Kuszyk
Dr Paulina Górska
Mgr Marcin Komorowski
Mgr Paulina Godzik
Mgr Agnieszka Kołakowska

Charakterystyka

Badania naukowe:

 1. Badania nad odpowiedzią odpornościową w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby C oraz efektami pozawątrobowymi zakażenia,
 2. Optymalizacja czułości i swoistości metod diagnostycznych w wzw B i C,
 3. Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne elementów uszkodzenia komórek i tkanek, zwłaszcza wątroby, w zakażeniach wirusami hepatotropowymi: HBV i HCV,
 4. Ocena odczynu zapalnego tkanek na czynniki zakaźne.

Badania diagnostyczne:

 1. Ocena histopatologiczna biopsji wątroby,
 2. Badania surowic na obecność autoprzeciwciał:
  -przeciwjądrowych – ANA,
  -przeciw mięśniom gładkim – SMA (ASMA),
  -przeciw mitochondrialnym – MIT (AMA),
  -przeciw mikrosomom komórek wątroby i nerek LKM,
  -przeciw komórkom okładzinowym żołądka- APCA,
  -przeciwsercowych – AHA
  -przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów- pANCA, cANCA
 3. Badanie przeciwciał w klasie IgM i całkowitych przeciwko WZW A oraz przeciwciał przeciwko WZW C (anty- HCV);
 4. Test immunoblot ‘RIBA-3’ potwierdzenia obecności przeciwciał anty- HCV;
 5. Badania jakościowe i ilościowe HCV RNA oraz badania jakościowe HBV DNA