+A A A-
Menu

Pracownia Wirusologii Molekularnej

Kierownik
Dr Agnieszka Trzcińska

Pracownicy
Tech. Irena Brodzka
Mgr Barbara Łagosz
mgr Milena-Szepaniak Dunal
Dr n. med. Agnieszka Figas
Dr Magdalena Wieczorek
mgr Łukasz Kuryk
mgr Agnieszka Częścik
mgr Agnieszka Ciąćka

Charakterystyka

 1. Badania dotyczące udziału wirusów w procesach nowotworowych,
 2. Badania znaczenia interferonu alfa w zakażeniach wirusowych,
 3. Badania molekularne w rozpoznawaniu wirusowych zakażeń wrodzonych i okołoporodowych,
 4. Ocena przydatności metod molekularnych w diagnostyce zakażeń wirusowych ze szczególnym uwzględnieniem neuroinfekcji,
 5. Państwowa kontrola miana zakaźnego szczepionek przeciwwirusowych,
 6. Badanie aktywności przeciwwirusowej preparatów interferonowych,
 7. Badania wrażliwości i wirusów na inhibitory replikacji,
 8. Badanie działania wirusobójczego preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków.

Pliki

 1. Dane dotyczące informacji, które powinny być zawarte w zleceniu wykonania badań diagnostycznych dotyczące danych pacjenta, zleceniodawcy, kierunku badań, rodzaju przesyłanego materiału i innych. (52 pobrania)
 2. Informacje, które powinny być zawarte w zleceniu badania działania wirusobójczego preparatów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej, termiczno-chemicznej i antyseptyków (60 pobrań)
 3. Informacje, które powinny być zawarte w zleceniu badania aktywności przeciwwirusowej preparatów interferonowych (42 pobrania)
 4. Zawiera instrukcje dotyczące sposobu pobierania i przesyłania materiału klinicznego do badań diagnostycznych prowadzonych w Zakładzie Wirusologii i akredytowanym Laboratorium Zakładu Wirusologii (55 pobrań)
 5. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych (51 pobrań)