+A A A-
Menu

Tech Barbara Bartocha

Telefon:
022 5421316

Fax:
E-mail:
bbartocha@pzh.gov.pl

Pokój:
3C

Nazwa jednostki i Stanowisko
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi – Pracownik
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Pracownik