+A A A-
Menu

Biuro ds. Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych

Kierownik:
mgr Piotr Przybylak

Zastępca kierownika:
mgr Marek Kacprzak

Lokalizacja
Budynek C
pokój 223:
tel.: (22) 54-21-415, (22) 54-21-416
fax: (22) 54-21-396

Charakterystyka:
Do zakresu działania Biura ds. Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w szczególności należy:

  1. pozyskiwanie , analiza i upowszechnianie informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy Unii Europejskiej , innych zagranicznych źródeł finansowania oraz krajowych konkursów na projekty badawcze pod kątem możliwości ich wykorzystania na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu;
  2. pomoc w przygotowaniu i weryfikacja propozycji projektów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Instytutu w ramach finansowania o którym mowa w pkt. 1 pod kątem spełnienia podstawowych kryteriów oraz analiza formalna otrzymanych materiałów;
  3. współpraca w ramach przygotowania umów do projektów, o których mowa w pkt. 2 realizowanych przez jednostki organizacyjne Instytutu;
  4. konsultacje i pomoc przy wdrażaniu, prowadzeniu i rozliczeniu projektów, o których mowa w pkt. 2 współfinansowanych w ramach środków bezzwrotnych dla jednostek organizacyjnych Instytutu;
  5. udział w projektowaniu planu finansowego Instytutu dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy i Programów Europejskich;
  6. organizacja szkoleń , konferencji i spotkań informacyjnych o tematyce związanej z pozyskiwaniem i wdrażaniem Funduszy i Programów Europejskich;
  7. utrzymywanie kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.