+A A A-
Menu

Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Kierownik
Dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
Dr Paweł Goryński

Lokalizacja
Budynek C II p

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Magdalena Kozłowska
Telefon: (22) 54 21 315
Pokój:
Osoba kontaktowa: mgr Izabela Parszczyńska
Telefon: (22) 54 21 236
Pokój:

Pracownicy
Mgr Rafał Halik, MPH

Charakterystyka
W Zakładzie prowadzone są badania i analizy stanu zdrowia ludności Polski oraz jego związku z czynnikami środowiskowymi i społecznymi. W Zakładzie są gromadzone, przetwarzane i analizowane dane z Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej prowadzonego w ramach badań statystycznych statystyki publicznej

Działalność

Prowadzone badania

Jednostki podrzędne