+A A A-
Menu

Dr Paweł Goryński

Telefon:
+48 22 54 21 236

Fax:
+48 22 54 21 315

E-mail:
pawel@pzh.gov.pl

Pokój:
Statystyka 1

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności – Z-ca kierownika