+A A A-
Menu

Pracownia Badań Populacyjnych

Pracownia Badań Populacyjnych, do której zakresu działania w szczególności należy:

  • planowanie, organizacja i prowadzenie populacyjnych badań różnych aspektów stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem badań w zakresie epidemiologii chorób niezakaźnych oraz analiza danych dotyczących stanu zdrowia wybranych populacji i ich związku z czynnikami społecznymi i środowiskowymi,
  • rozwijanie i wdrażanie metod statystycznych analizy i prezentacji danych z badań populacyjnych.