+A A A-
Menu

Działalność konsultacyjno-opiniodawcza dotycząca wybranych aktów prawnych

Zakres działalności

  • Opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Osoby kontaktowe
Dr Aleksandra Gliniewicz