+A A A-
Menu

Samodzielna Pracownia Entomologii Medycznej i Zwalczania Owadów

Samodzielna Pracownia Entomologii Medycznej i Zwalczania Owadów

Kierownik
Lokalizacja
Charakterystyka

  • Badania przydatności insektycydów chemicznych, związków biologicznie czynnych oraz patogenów owadów do redukcji liczebności szkodników,
  • Badania możliwości przenoszenia patogennych bakterii w środowisku przez karaczany prusaki B. germanica,
  • Badania nad wykorzystaniem związków hormonopodobnych oraz inhibitorów biosyntezy chityny do zwalczania much domowych Musca domestica L., prusaków Blattella germanica L. i mrówek faraona Monomorium pharaonis,
  • Monitoring oporności terenowych populacji wybranych owadów na najczęściej stosowane insektycydy (pyretroidy, insektycydy karbaminianowe i fosforoorganiczne) w celu właściwego ukierunkowania zwalczania,
  • Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych programów zwalczania owadów – szkodników medycznych i sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o małej szkodliwości dla ludzi i środowiska,
  • Ocena skuteczności środków owadobójczych i metod ich stosowania,
  • Hodowle szczepów testowych owadów: much domowych M. domestica, prusaków B. germanica, karaluchów B. orientalis i mrówek faraona M. pharaonis.