+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

Kierownik
dr Jacek Postupolski

Zakres badań akredytowanych
Laboratorium Zakładu posiada akredytację w zakresie oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności oraz migracji z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004, Dz.U. Nr 97 poz. 976) w zakresie badania :

 • mikotoksyn,
 • pierwiastków szkodliwych dla zdrowia,
 • syntetycznych barwników,
 • histaminy,
 • azotanów i azotynów,
 • zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności,
 • WWA

w zakresie badania z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością:

 • migracji globalnej ,
 • migracji pierwiastków szkodliwych dla zdrowia.

Współpracuje z następującymi Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej:

 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. mikotoksyn, Geel, Belgia
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. materiałów do kontaktu z żywnością, Ispra, Włochy
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. metali ciężkich w żywności, Geel, Belgia
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. WWA, Geel, Belgia
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. gronkowców koagulazo-dodatnich, Paryż, Francja
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. Listeria monocytogenes, Paryż, Francja
 • Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej EU-RL ds. Escherichia coli, Rzym, Włochy

Udział w pracach Komitetów i Grup Roboczych Komisji UE i Rady:

 • Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
 • Grupa robocza ekspertów Rady Unii Europejskiej ds. środków spożywczych
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. Mikrobiologicznych Kryteriów Żywności
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. Zanieczyszczeń Rolnych
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. Zanieczyszczeń Przemysłowych
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. substancji dodatkowych do żywności
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. Aromatów do żywności
 • Komitet Ekspertów – Grupa Robocza ds. Materiałów do kontaktu z żywnością.

Zespół ds. Oceny Ryzyka Związanego z Bezpieczeństwem Żywności – współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF. Opracowywanie i opiniowanie krajowych i międzynarodowych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, w tym implementacja prawa Wspólnotowego do ustawodawstwa krajowego. Uczestnictwo w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie parametrów bezpieczeństwa żywności:

 • Komitet ds. Metod Analiz i Pobierania Próbek,
 • Komitet ds. Zanieczyszczeń Żywności,
 • Komitet ds. Dodatków do Żywności.

Uczestnictwo w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN):

 • Grupa Robocza CEN/TC 275/WG10 Pierwiastki śladowe (metale ciężkie)
 • Komitet Techniczny ISO/TC 034/SC 09 oraz CEN/TC 275/WG 06 ds. metod mikrobiologicznych badania żywności.

Uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • KT nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności
 • KT nr15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
 • KT nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
 • KT nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
 • KT nr 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
 • KT nr 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
 • KT nr 133 ds. Opakowań
 • KT nr 235 ds. Analizy Żywności
 • KT nr 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
 • KT nr 287 ds. Biotechnologii
 • KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności