+A A A-
Menu

tech. Urszula Karczewicz

Telefon:
022 54 21 369

Fax:
022 54 21 225

E-mail:

Pokój:
C105 (sekretariat)

Nazwa jednostki Stanowisko
Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych Żywności – Pracownik
Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi i Oceny Wyrobów do Kontaktu z Żywnością – Pracownik