+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii

Kierownik
dr Marcin Bekas

Osoby kontaktowe
dr Marcin Bekas

mgr inż. Elżbieta Waśniewska

mgr Kamil Wieprzowski

Osoby autoryzujące sprawozdania
dr Marcin Bekas

mgr inż. Elżbieta Waśniewska
Pracownicy

mgr inż. Dagmara Bogucka

inż. Adam Wardziński

mgr inż. Elżbieta Waśniewska

mgr Kamil Wieprzowski

mgr inż. Andrzej Magiera

Zakres badań akredytowanych

  • Testy eksploatacyjne specjalistyczne aparatów rentgenowskich,
  • Badania naturalnej promieniotwórczości metodą spektrometrii gamma radioizotopów Ra, Th, K w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych,
  • Badanie skażeń promieniotwórczych metodą spektrometrii gamma w zakresie od 0,06 Bq/kg do 1 MBq/kg żywności i prób środowiskowych,
  • Badania wody pod kątem obecności radonu 222Rn, radu 226Ra, trytu 3H oraz pomiar całkowitej aktywności alfa i beta,
  • Badanie stężenia radonu 222Rn w powietrzu.