+A A A-
Menu

Pracownia Higieny Radiacyjnej

Kierownik
dr Marcin Bekas

Pracownicy
mgr inż. Dagmara Bogucka
inż. Adam Wardziński
mgr inż. Elżbieta Waśniewska
mgr Kamil Wieprzowski
mgr inż. Andrzej Magiera

Charakterystyka

 • pomiar stężenia radonu Rn-222 w powietrzu, w glebie i w wodzie,
 • ocena parametrów fizycznych aparatów rentgenowskich i ich wpływ na dawki otrzymywane przez pacjenta,
 • wykonywanie pomiarów z zakresu spektrometrii g w próbach środowiskowych, surowcach, materiałach budowlanych, odpadach przemysłowych i żywności,
 • pomiar stężenia radonu 222Rn, radu 226Ra, trytu 3H  w wodzie,
 • pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodzie,
 • wydawanie świadectw z zakresu higieny radiacyjnej dla aparatów rtg.

Odnośniki

 1. Państwowa Agencja Atomistyki
 2. Główny Inspektorat Sanitarny
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy
 4. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 5. Światowa Organizacja Zdrowia
 6. Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej
 7. Komisja Europejska