+A A A-
Menu

Pracownia Mutagenezy Radiacyjnej i Chemicznej

Kierownik
dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH

Pracownicy
Mgr Aneta Gajowik
Tech. Izabela Remiszewska

Charakterystyka

Ocena mutagennych skutków promieniowania X i związków chemicznych oraz skojarzonego działania obu czynników indukowanych w komórkach somatycznych myszy w testach in vivo.

  • test mikrojądrowy w retikulocytach
  • test mikrojądrowy w erytrocytach polichromatycznych
  • test kometowy

Badanie wpływu subchronicznej prekoncepcyjnej ekspozycji samców myszy na promieniowanie X i związki chemiczne (szczególnie związki estrogenopodobne) oraz skojarzonego działania obu czynników na:

  • gonady
  • ilość i jakość gamet męskich
  • płodność
  • śmiertelność prenatalną i rozwój prenatalny potomstwa
  • występowanie wad wrodzonych i rozwój postnatalny potomstwa

Badanie uszkodzeń (pęknięć nici) DNA w limfocytach krwi obwodowej oraz w plemnikach w wybranych populacjach ludzkich.