+A A A-
Menu

Dr Renata Matuszewska

Telefon:
022 54 21 374

Fax:
E-mail:
rmatuszewska@pzh.gov.pl

Pokój:
300

Nazwa jednostki i Stanowisko
Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej – Kierownik
Zakład Higieny Środowiska – Pracownik
Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Laboratorium Pracowni Mikrobiologii Sanitarnej – Osoba kontaktowa
Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska – Osoba kontaktowa