+A A A-
Menu

Opłaty

Ważne od 1.06.2015

Klienci krajowi:

 • atest w trybie zwykłym1: 1230,00 zł (brutto)
 • atest w trybie ekspresowym2: 2460,00 zł (brutto)
 • przepisanie atestu w trybie zwykłym3: 123,00 zł (brutto)
 • przepisanie atestu w trybie ekspresowym4: 246,00 zł (brutto)

Klienci zagraniczni (podatek rozlicza nabywca):

 • atest w trybie zwykłym1: 1000,00 zł (netto)
 • atest w trybie ekspresowym2: 2000,00 zł (netto)
 • przepisanie atestu w trybie zwykłym3: 100,00 zł (netto)
 • przepisanie atestu w trybie ekspresowym4: 200,00 zł (netto)

Warunkiem rozpoczęcia procedury atestacyjnej jest wniesienie opłaty.

 1. tryb zwykły oznacza realizację wykonania atestu w ciągu dwóch miesięcy
 2. tryb ekspresowy oznacza realizację wykonania atestu w ciągu dwóch tygodni
 3. oznacza nanoszenie zmian na wydanych wcześniej atestach z powodów nie zawinionych przez PZH, sporządzanie duplikatu wydanego atestu lub potwierdzonej z oryginałem kopii, w przeciągu trzech tygodni
 4. oznacza nanoszenie zmian na wydanych wcześniej atestach z powodów nie zawinionych przez PZH, sporządzanie duplikatu wydanego atestu lub potwierdzonej z oryginałem kopii, w przeciągu jednego tygodnia

Numer konta

dla wpłat krajowych: 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
dla wpłat z zagranicy: PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
(SWIFT: BPKO PL PW)

Menu nawigacyjne atestacji produktów i wyrobów w Zakładzie Higieny Środowiska

Niezbędna dokumentacja
Informacje dodatkowe
Kontakt

Menu główne usług Zakładu Higieny Środowiska

Atestacja produktów i wyrobów
Program „Produkt z Atestem”
Badania mikrobiol. środowiskowe
Badania fizyko-chemiczne
Opinie