+A A A-
Menu

Dr inż. Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska

Telefon:
022 54 21 257

Fax:
022 54 21 287

E-mail:
ekaniowska@pzh.gov.pl

Pokój:
314

Nazwa jednostki Stanowisko
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Pracownik
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Pracownik
Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba kontaktowa