+A A A-
Menu

Dr Sławomir Garboś

Telefon:
022 54 21 391

Fax:
022 54 21 287

E-mail:
sgarbos@pzh.gov.pl

Pokój:
415

Nazwa jednostki Stanowisko
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Kierownik
Zakład Higieny Środowiska – Pracownik
Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Zakład Higieny Środowiska – Osoba kontaktowa
Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska – Osoba kontaktowa