+A A A-
Menu

Dr Sławomir Garboś

Telefon:
022 54 21 391

Fax:
022 54 21 287

E-mail:
sgarbos@pzh.gov.pl

Pokój:
315

Nazwa jednostki Stanowisko
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Kierownik
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Pracownik
Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba zatwierdzająca sprawozdania
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba kontaktowa
Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba kontaktowa