+A A A-
Menu

Działalność dydaktyczna

Organizowanie kursów:

  • laboratoryjnych i metodycznych dla osób wykonujących bakteriologiczne i fizyko-chemiczne badania wody,
  • z zakresu walidacji metod analitycznych,
  • z zakresu prowadzenia nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia i powietrza (w tym weryfikacji wyników pomiarow i prowadzenia baz danych),
  • z zakresu zasad prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia i powietrza,
  • z zakresu zasad prowadzenia systemów geoinformacyjnych w dziedzinie zdrowia środowiskowego,
  • wdrażających nowe metody badań wody i powietrza.Udział, w charakterze wykładowców, w kursach specjalizacyjnych I° z higieny i epidemiologii oraz II° z zakresu higieny.

Udział, w charakterze wykładowców, w kursach specjalizacyjnych I° z higieny i epidemiologii oraz II° z zakresu higieny.