+A A A-
Menu

mgr inż. Dorota Święcicka

Telefon:
022 54 21 391

Fax:
022 54 21 287

E-mail:
dswiecicka@pzh.gov.pl

Pokój:
415

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład Higieny Środowiska – Pracownik
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Pracownik
Zakład Higieny Środowiska – Osoba kontaktowa