+A A A-
Menu

Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska

Kierownik
Dr Sławomir Garboś

Pracownicy
Dr inż. Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska

Dr inż. Grzegorz Kaczmarczyk

techn. Mirosław Worowski

Charakterystyka

  • opracowywanie i doskonalenie systemu zarządzania badań zanieczyszczeń środowiska,
  • nadzór merytoryczny nad laboratoriami stacji sanitarno-epidemiologicznych prowadzącymi badania fizyko-chemiczne w zakresie jakości wody, powietrza atmosferycznego i wewnętrznego,
  • opracowywanie i doskonalenie metod oznaczania zanieczyszczeń fizyko-chemicznych wody (w tym wody przeznaczonej do spożycia, wody źródlanej i mineralnej, wód uzdrowiskowych oraz wody doczyszczanej za pomocą filtrów) oraz powietrza atmosferycznego i wewnętrznego,
  • oznaczanie zanieczyszczeń fizyko-chemicznych wody (w tym – wody przeznaczonej do spożycia, wody źródlanej i mineralnej, wód uzdrowiskowych oraz wody doczyszczanej za pomocą filtrów) oraz powietrza atmosferycznego i wewnętrznego,
  • opracowywanie metod badania emisji substancji toksycznych z materiałów budowlanych i wykończeniowych,
  • atestacja materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, preparatów i urządzeń.