+A A A-
Menu

Pracownia Monitoringu Środowiska

Kierownik
mgr inż. Krzysztof Skotak

Pracownicy
mgr Jerzy Kozłowski
techn. Mirosław Worowski
mgr Jakub Bratkowski

Charakterystyka

  1. określanie czynników szkodliwych w środowisku człowieka, które wymagają monitorowania,
  2. ocena wpływu zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia ludności,
  3. szacowanie ryzyka zdrowotnego czynników fizyko-chemicznych i biologicznych występujących w środowisku człowieka,
  4. opracowywanie zasad prowadzenia i funkcjonowania systemów monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia (w tym kąpielisk) i powietrza,
  5. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad systemami informatycznymi i informacyjnymi (w tym krajowych baz danych) monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, kąpielisk oraz jakości powietrza,
  6. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad systemami geoinformacyjnymi w dziedzinie zdrowia środowiskowego,
  7. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem bazy danych dotyczących działalności atestacyjnej Zakładu Higieny Środowiska,
  8. opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych i dokumentów krajowych i międzynarodowych z zakresu jakości wody przeznaczonej do spożycia, powietrza oraz jakości wody w kąpieliskach,
  9. atestacja materiałów, preparatów i urządzeń.