+A A A-
Menu

tech. Teresa Mackiewicz

Telefon:
022 54 21 374

Fax:
E-mail:

Pokój:
300

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład Higieny Środowiska – Pracownik
Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej – Pracownik
Zakład Higieny Środowiska – Osoba kontaktowa
Laboratorium Pracowni Mikrobiologii Sanitarnej – Osoba kontaktowa