+A A A-
Menu

techn. Mirosław Worowski

Telefon:
022 54 21 349

Fax:
E-mail:

Pokój:
306

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Pracownik
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Pracownik
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska – Osoba kontaktowa