+A A A-
Menu

Wykonywanie badań i analiz mikrobiologicznych

Zakres i ceny badań

Udzielaniem informacji na temat badań i analiz mikrobiologicznych oraz przyjmowaniem zamówień na ich wykonanie, zajmują się:
Renata Matuszewska,, Teresa Mackiewicz
tel: (022) 54-21-374, fax: (022) 54-21-287
e-mail: rmatuszewska@pzh.gov.pl ,

Adres do korespondencji:
Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Pobierz cennik (PDF) (151 pobrań)

Menu główne usług Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Atestacja produktów i wyrobów
Program „Produkt z Atestem”
Badania fizyko-chemiczne
Opinie