+A A A-
Menu

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego

Kierownik
Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Z-ca kierownika

Lokalizacja
Budynek C, I p.; budynek D

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Urszula Soliwoda
Telefon: 022 54 21 328
Pokój: C 111

Pracownicy
dr Agnieszka Hernik
Dr Katarzyna Czaja
Mgr inż. Wojciech Korcz
Mgr Monika Liszewska
Dr hab. Paweł Struciński , prof. NIZP-PZH
dr Katarzyna Urbanek-Olejnik
Dr Bożena Wiadrowska
Mgr inż. Maria Minorczyk

Charakterystyka

 • Pozostałości pestycydów w żywności: analiza, zapewnienie jakości badań, legislacja, plany monitoringu i urzędowej kontroli żywności.
 • Persystentne związki halogenoorganiczne: analiza, toksykologia, legislacja.
 • Ocena dokumentacji toksykologicznej i dotyczącej pozostałości środków ochrony roślin w procesie rejestracji.
 • Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów: przy ustalaniu NDP, dla operatorów i osób postronnych, przy przekroczeniach NDP (RASFF).
 • Badania referencyjne w zakresie pozostałości pestycydów w żywności.
 • Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem produktów biobójczych.
 • Badania mechanizmów działania niegenotoksycznych kancerogenów w warunkach – proliferacja komórkowa, CYPs, metylacja DNA, ekspresja genów.
 • Ocena toksykologiczna substancji czynnych produktów biobójczych.
 • Działalność dydaktyczna i usługowa.

Działalność

Pliki

 1. Cennik usług Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka - atesty i opinie (93 pobrania)
 2. Aktualny cennik usług Zakładu – Pestycydy (PDF)
 3. Publikacje Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka (131 pobrań)

Odnośniki

 1. Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
 2. POLLAB
 3. Polskie Centrum Akredytacji
 4. Ministerstwo Zdrowia
 5. Główny Inspektorat Sanitarny
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Strona główna
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ochrona roślin
 8. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i ProduktówBiobójczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 9. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 10. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 11. Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 12. INUENDO
 13. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 14. EUROTOX
 15. EUROPA – Food Safety
 16. Baza danych EPA – IRIS
 17. Kompendium nazw pestycydów
 18. International Agency for Research on Cancer
 19. Eur-lex – dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
 20. European Chemical Agency
 21. Oficjalna strona Unii Europejskiej
 22. Strona Komisji Europejskiej
 23. EU Pesticides Database

Wydawanie atestów

Zakład Toksykologii Środowiskowej wydaje atesty na różnorodne produkty w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wydawane atesty nie dotyczą wartości użytkowych ocenionego produktu i są wydawane na zasadzie dobrowolności.

WNIOSEK O WYDANIE ATESTU HIGIENICZNEGO W ZAKŁADZIE TOKSYKOLOGII I OCENY RYZYKA NIZP-PZH (525 pobrań)

Jednostki podrzędne

Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka
Pracownia Zanieczyszczeń Środowiskowych i Oceny Ryzyka