+A A A-
Menu

Dr Monika Łyczewska

Telefon:
22 5421332

Fax:

E-mail:
mlyczewska@pzh.gov.pl

Pokój:
D1

Nazwa jednostki i Stanowisko
Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka i Pracownik
Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka i7 Pracownik