+A A A-
Menu

Działalność Dydaktyczna

 Zakres działalności

  • Metody i techniki badań wykorzystywane w oznaczaniu pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w żywności
  • Zapewnienie jakości w laboratoryjnych analitycznych
  • Interpretacja polskich i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pestycydów i produktów biobójczych
  • Podstawy oceny ryzyka
  • Zasady oceny dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin
  • Kryteria oceny badań toksykologicznych
  • Toksykologia dla epidemiologów
  • Biochemia dla epidemiologów
  • Toksyczność środków dezynfekcyjnych
  • Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych

Osoby kontaktowe
Dr Bożena Wiadrowska