+A A A-
Menu

Działalność ekspercka

Działalność

Działalność ekspercka w zakresie legislacji krajowej i unijnej dotyczącej pozostałości pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych w żywności.

Zakres działalności

  1. Przygotowywanie wkładu merytorycznego do aktów prawnych dotyczących pozostałości pestycydów w żywności oraz weryfikacja polskojęzycznych wersji legislacji unijnej w tym zakresie
  2. Dokonywanie ocen ryzyka wynikającego z przekroczeń NDP w żywności dla potrzeb Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach
  3. Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF)
    Działalność w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady w zakresie:
  • Ustalania Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości Pestycydów w żywności
  • Klasyfikacji i oznakowania pestycydów i biocydów
  • Oceny substancji czynnej pestycydów
  • Oceny trwałych zanieczyszczeń organicznych żywności

Osoby kontaktowe
Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki