+A A A-
Menu

Ocena Ryzyka

Zakres działalności

  • Ocena ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności dla celów rejestracji środków ochrony roślin zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską na podstawie przedłożonych wyników badań pozostałości w chronionych uprawach.
  • Ocena ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności pochodzącej z obrotu oraz z produkcji pierwotnej dla potrzeb Systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).
  • Ocena ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na trwałe związki organiczne (Persistent Organic Pollutants, POPs) obecne w żywności.

Osoby kontaktowe
Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki