+A A A-
Menu

Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka

Kierownik
Dr Katarzyna Czaja

Pracownicy
Mgr inż. Wojciech Korcz
Mgr inż. Maria Minorczyk

Charakterystyka

W Pracowni prowadzimy działalność naukową, działalność usługową a ponadto, opracowujemy dla potrzeb Głównego Inspektoratu Sanitarnego plany urzędowej kontroli i monitoringu żywności pod kątem pozostałości pestycydów z uwzględnieniem zintegrowanego monitoringu Unii Europejskiej, a także końcowe raporty z monitoringu pozostałości pestycydów w żywności dla Komisji Europejskiej i EFSA. Prowadzimy również działalność ekspercką w zakresie prawodawstwa dotyczącego pozostałości pestycydów i dioksyn w żywności.

Nasi przedstawiciele działają w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady w zakresie ustalania Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości Pestycydów (NDP) i najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn w żywności i oceny trwałych zanieczyszczeń organicznych żywności.