+A A A-
Menu

Pracownia Oceny Pestycydów

Kierownik
dr Robert Bańkowski

Pracownicy
mgr inż. Martyna Beresińska

Charakterystyka

  1. Ocena ryzyka dla substancji czynnych środków ochrony roślin w świetle wymagań Unii Europejskiej
  2. Opracowywanie raportów z oceny środków ochrony roślin w zakresie toksykologii, pozostałości i ryzyka dla konsumentów, operatorów itp.
  3. Ocena dokumentacji rejestracyjnej pestycydów w zakresie klasyfikacji, szkodliwości dla ludzi i zwierząt, narażenia operatora, pozostałości w chronionych uprawach, jakości substancji czynnej
  4. Opracowywanie monografii (DAR) dla substancji czynnych środków ochrony roślin dla Komisji Europejskiej
  5. Opracowywanie raportów z oceny tożsamości i właściwości substancji czynnych
  6. Klasyfikacja środków ochrony roślin zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach niebezpiecznych
  7. Oszacowanie wielkości narażenia operatora, pracownika polowego oraz osoby postronnej na środek ochrony roślin