+A A A-
Menu

techn. Urszula Karczewicz

Telefon:

22 54 21 369

Fax:

22 54 21 225

Pokój:
514

Nazwa jednostki i Stanowisko:

Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi – pracownik