pzh@pzh.gov.pl

Raporty NIZP-ZH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ostatnimi raportami przygotowanymi przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Przegląd rozwiązań legislacyjnychoraz organizacyjnych w zakresie „sin tax” Rozpowszechnienie cukrzycy i koszty NFZ – A.D. 2017

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 30.08.2019 r. do godziny 12.00.

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 29.08.2019 r. do godziny 13.00.

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 28.08.2019 r. do godziny 14.00.

Czytaj dalej >>

Stanowisko NIZP-PZH na temat rzekomych przekroczeń poziomów azotanów w produktach spożywczych

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na temat informacji rozpowszechnianych mediach, w tym społecznościowych, dotyczących rzekomych przekroczeń poziomów azotanów w warzywach, owocach, mięsie i produktach mięsnych i przeprowadzania testów zawartości azotanów przez konsumentów za pomocą przenośnego urządzenia (tzw. testera).   Pojawiające się ostatnio w mediach informacje i filmy dot. rzekomych przekroczeń poziomów azotanów i azotynów w warzywach, owocach, mięsie i produktach mięsnych są oparte na wynikach testów przeprowadzanych przez osobę prezentującą działanie aparatu przeznaczonego do doraźnych testów

Czytaj dalej >>