pzh@pzh.gov.pl

Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych ESCAIDE 2020.

Zapraszamy do udziału w ESCAIDE 2020, Europejskiej Konferencji Epidemiologii Chorób Zakaźnych, która odbędzie się 26-27 listopada. W tym roku to wiodące wydarzenie naukowe w tematyce epidemiologii chorób zakaźnych organizowane jest w formule online. Konferencja kierowana jest do epidemiologów, specjalistów zdrowia publicznego, klinicystów, mikrobiologów, specjalistów komunikacji, decydentów. Zapraszamy do składania Abstraktów w terminie do 14 września. Tematyka zgłaszanych prac może dotyczyć różnych aspektów zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym epidemiologii, zdrowia publicznego, mikrobiologii i nadzoru epidemiologicznego. W tym roku konferencja

Czytaj dalej >>

Wytyczne dla placówek dot. odwiedzin osób umierających oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta

Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie Epidemiologii w sprawie umożliwienia bezpiecznego kontaktu rodziny z Pacjentem w przypadku gdy Pacjent jest umierający oraz możliwości identyfikacji zwłok Pacjenta w przypadku gdy zgon Pacjenta nie był związany z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, a podmiot leczniczy nie jest tzw. szpitalem jednoimiennym data przygotowania wytycznych: 12.06.2020r. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w artykule art. 20 ust. 2 (Dz.U. z 2020 poz. 849) wskazuje na prawo do poszanowania

Czytaj dalej >>

Wspomnienie – Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak, wybitna postać polskiej nauki, wieloletni  członek Rady Naukowej w NIZP-PZH. Profesor dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1955r. Został specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych (I stopień 1957r. i II stopień 1961r.) i zdrowia publicznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1962r. w Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie kliniczne oceny zaburzeń równowagi kwasowo–zasadowej”. W

Czytaj dalej >>

Charakterystyka oraz ocena przydatności serologicznych testów w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez koronawirus SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych danych producentów i przeglądu piśmiennictwa

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją prof. Waldemara Rastawickiego oraz dr Natalii Rokosz-Chudziak “Characteristics and assessment of the usefulness of serological tests in the diagnostic of infections caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the basis of available manufacturer’s data and literature review“ “Charakterystyka oraz ocena przydatności serologicznych testów w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez koronawirus SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych danych producentów i przeglądu piśmiennictwa” LINK DO PUBLIKACJIPUBLIKACJA DO POBRANIA

Czytaj dalej >>

Informacja o możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Informuje, że istnieje możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, gospodarstwach domowych i zakładach użyteczności publicznej ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych. Uzyskanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej jest dobrowolne. Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej ważnego 180 dni: – wniosek o wydanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej – strona internetowa NIZP-PZH www.pzh.gov.pl /Usługi – Atestacja – Jak przebiega proces atestacji?

Czytaj dalej >>