pzh@pzh.gov.pl

Program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537) wprowadzony został i ustalony program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Zachęcamy wszystkich Świadczeniodawców, którzy zamierzają zawrzeć umowę na realizację pilotażu z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą oddziałów o profilu wskazanym w § 5 ust.

Czytaj dalej >>

Raporty NIZP-ZH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ostatnimi raportami przygotowanymi przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Przegląd rozwiązań legislacyjnychoraz organizacyjnych w zakresie „sin tax” Rozpowszechnienie cukrzycy i koszty NFZ – A.D. 2017

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 30.08.2019 r. do godziny 12.00.

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 29.08.2019 r. do godziny 13.00.

Czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie skróconego dnia pracy

Szanowni Państwo, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 28.08.2019 r. do godziny 14.00.

Czytaj dalej >>