| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Pożegnanie – dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł dr n. med. Krzysztof Kuszewski. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z 1965 r. Stopień doktora uzyskał w 1997 r. w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. W latach 1994 -1997 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie był odpowiedzialny m.in. za przekształcenia systemowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i lekarzy rodzinnych, reformę pogotowia, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zakładach opieki zdrowotnej, transplantologii. W 1997 r. został Kierownikiem Pracowni Nadzoru Epidemiologicznego a następnie

Czytaj dalej >>
Raport: Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej 2021

Raport: Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej”. To ogólnokrajowe reprezentatywne badanie dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia, obejmujące wszystkie grupy ludności Polski, zostało przeprowadzone w latach 2019-2020 przy wsparciu finansowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja badania rozpoczęła się w 2019 r. w Instytucie Żywności i Żywienia i była kontynuowana w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Głównym celem badania było zebranie danych o spożyciu żywności

Czytaj dalej >>
Skip to content