pzh@pzh.gov.pl

Jak działa statystyczny system zbierania informacji na temat umieralności ludności Polski?

W związku z ostatnim zainteresowaniem opinii publicznej dotyczącym monitorowania umieralności w związku z pandemią COVID-19, Główny Urząd Statystyczny zamieścił na swojej stronie opracowanie na temat tego jak wygląda proces zbierania danych dotyczących umieralności ludności Polski. Serdecznie zapraszamy do lektury ww. notatki, która również w sposób szczegółowy przybliża czytelnikowi takie zagadnienia jak terminy i formy udostępniania danych o zgonach oraz przypomina o zasadach kodowania COVID-19 zgodnie ze standardami WHO. Link: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/jak-gus-prowadzi-statystyke-zgonow,8,1.html

Czytaj dalej >>

Komunikat – otwarcie ofert do postępowania

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r o godzinie 10:10 w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH przy ul. Chocimskiej 24, w bud. C, w Auli Rajchmana,  nastąpi otwarcie ofert do postępowania „ Kompleksowe opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno -informacyjnej w ramach Programu polityki zdrowotnej”. Znak sprawy: PZH A-AZ-22-208/6/20

Czytaj dalej >>

Borelioza – choroba przenoszona przez kleszcze

Definicja: Borelioza z Lyme jest wieloukładową chorobą zakaźną, wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi. Jest to zakażenie odzwierzęce przenoszone przez kleszcze. Przenoszenie: Wektorem przenoszącym zakażenie B. burgdorferi na człowieka i zwierzęta są różne gatunki kleszczy z rodzaju Ixodes. W Polsce, tak jak w całej Europie najczęściej spotykanym kleszczem jest kleszcz łąkowy I. ricinus. Występuje on na terenie całego kraju, na obszarach o średnim poziome wilgotności, głównie w lasach mieszanych i liściastych, na ich obrzeżach oraz na łąkach w pobliżu lasów. Największa

Czytaj dalej >>

Raport – Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem “Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Ankietowe badanie młodzieży. Opracowanie ma charakter raportu metodologicznego wraz z kompleksową analizą ilościową wyników pomiaru.Głównym celem pierwszej części dokumentu jest określenie jednolitych zaleceń w zakresie przeprowadzenia badania ankietowego w ramach badania metodą CAWI (wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony WWW) w ramach realizacji celu operacyjnego NPZ 2, pn.: „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów

Czytaj dalej >>

Europejska Konferencja Epidemiologii Chorób Zakaźnych ESCAIDE 2020.

Zapraszamy do udziału w ESCAIDE 2020, Europejskiej Konferencji Epidemiologii Chorób Zakaźnych, która odbędzie się 26-27 listopada. W tym roku to wiodące wydarzenie naukowe w tematyce epidemiologii chorób zakaźnych organizowane jest w formule online. Konferencja kierowana jest do epidemiologów, specjalistów zdrowia publicznego, klinicystów, mikrobiologów, specjalistów komunikacji, decydentów. Zapraszamy do składania Abstraktów w terminie do 14 września. Tematyka zgłaszanych prac może dotyczyć różnych aspektów zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym epidemiologii, zdrowia publicznego, mikrobiologii i nadzoru epidemiologicznego. W tym roku konferencja

Czytaj dalej >>
Skip to content