| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szkolenie online: Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649

DATA I ZAKRES KURSU

Aktualny stan wiedzy nt. zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności oraz wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/649

Termin szkolenia: 08.12.2022 r.

Szkolenie online. Czas trwania 1 dzień w godzinach 8:00 – 15:45

 

CEL KURSU

Celem szkolenia jest poszerzanie wiedzy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie aktualnego stanu wiedzy nt. izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności 

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Formularz rejestracyjny

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Skip to content