pzh@pzh.gov.pl

Komunikowanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych

W piśmiennictwie związanym z problematyką zdrowotną nie ma ujednoliconego nazewnictwa odnośnie do komunikowania w sytuacji kryzysowej oraz komunikowania ryzyka w sytuacjach kryzysowych. Nierzadko oba rodzaje komunikowania opisuje się łącznie (np.…

Możliwość komentowania Komunikowanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych została wyłączona

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest jedną z metod działania promocji zdrowia, ale nie jest z nią tożsama. Nie ma jednej uniwersalnej, uzgodnionej definicji edukacji zdrowotnej. Na przykład WHO przyjmuje, że jest to…

Możliwość komentowania Edukacja zdrowotna została wyłączona

Szczepienia ochronne

W XX w. szczepionki i programy szczepień zapobiegły epidemiom wielu chorób, które zagrażają zdrowiu i życiu. Z tego powodu uznawane są za jedno z największych osiągnięć zdrowia publicznego.Jednak szczepionki od…

Możliwość komentowania Szczepienia ochronne została wyłączona

Ocena wpływu (oddziaływanie) na zdrowie

Ocena wpływu (oddziaływania) na zdrowie (Health Impact Assessment, HIA) jest połączeniem procedur, metod i narzędzi, za pomocą których planowana polityka, planowany program lub projekt mogą być oceniane pod względem ich…

Możliwość komentowania Ocena wpływu (oddziaływanie) na zdrowie została wyłączona

Zdrowie we wszystkich politykach

Zdrowie we wszystkich politykach (Health in All Policies, HiAP) jest podejściem do polityk publicznych we wszystkich sektorach, w którym w systematyczny sposób uwzględnia się wpływ decyzji na zdrowie ludzi, poszukuje…

Możliwość komentowania Zdrowie we wszystkich politykach została wyłączona

Finansowanie profilaktyki chorób a racjonalizacja wydatków publicznych

Finansowanie profilaktyki chorób jest jednym z ważniejszych problemów, z którymi mierzą się poszczególne państwa. Stoją przed nimi poważne wyzwania w postaci zmian demograficznych, w tym starzejących się społeczeństw, kryzysów epidemiologicznych, ale…

Możliwość komentowania Finansowanie profilaktyki chorób a racjonalizacja wydatków publicznych została wyłączona

Programy polityki zdrowotnej i programy profilaktyczne kierowane do dzieci

Państwo, jako instytucja, dba o zdrowie wszystkich swoich obywateli, m.in. tworząc szeroko zaplanowane, działania z zakresu ochrony zdrowia. Programy polityki zdrowotnej oraz programy profilaktyczne dostosowane są do potrzeb różnych grup…

Możliwość komentowania Programy polityki zdrowotnej i programy profilaktyczne kierowane do dzieci została wyłączona

Szczepienia ochronne jako element programów zdrowotnych

Lepiej zapobiegać niż leczyć – to ogólnie znana zasada, zgodnie z którą należy szczególną uwagę poświęcić działaniom promującym zdrowie oraz działaniom profilaktycznym w celu utrzymania zdrowia. Przykładem działania o charakterze…

Możliwość komentowania Szczepienia ochronne jako element programów zdrowotnych została wyłączona

Edukator zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej jako szansa na podniesienie poziomu promocji zdrowia i profilaktyki w Polsce

Edukacja zdrowotna jest istotnym elementem wpływającym na poprawę zdrowia społeczeństwa oraz optymalizację wydatków na system ochrony zdrowia. Jej celem jest m.in. wyposażenie jednostek, grup ludzi czy określonych społeczności w informacje…

Możliwość komentowania Edukator zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej jako szansa na podniesienie poziomu promocji zdrowia i profilaktyki w Polsce została wyłączona

Profilaktyka chorób

Profilaktyka zdrowotna jako skuteczna metoda zapobiegania chorobom Profilaktyka chorób to działania ukierunkowane na zapobieganie wystąpieniu choroby, na minimalizowanie wpływu choroby i niepełnosprawności  albo opóźnienie jej postępu. Innymi słowami punktem wyjścia…

Możliwość komentowania Profilaktyka chorób została wyłączona
Skip to content