| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kierownik
Dr Renata Matuszewska

Pracownicy
Dr Adam Krogulski
tech. Teresa Mackiewicz

Charakterystyka

  • wspomaganie procesu i zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym związanym z narażeniem ludzi na skażenia mikrobiologiczne wody i powietrza,
  • nadzór merytoryczny nad laboratoriami bakteriologicznymi stacji sanitarno-epidemiologicznych zajmujących się wykrywaniem i oznaczaniem mikroorganizmów występujących w wodzie i w powietrzu (szkolenia, konsultacje, wizytacje),
  • konsultacje z zakresu skuteczności stosowanych metod dezynfekcji wody oraz działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • opracowywanie, adaptowanie i wdrażanie nowych metod wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie i w powietrzu,
  • ocena podatności materiałów kontaktujących się z wodą na powstawanie obrostów biologicznych (metoda badania w warunkach przepływowych),
  • opracowanie metody wykrywania i oznaczania pierwotniaków pasożytniczych w wodzie (oocysty Cryptosporidium i cysty Giardia),
  • opiniowanie i uczestnictwo w tworzeniu projektów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych,
  • ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze skażeniem mikrobiologicznym wody i powietrza,
  • wydawanie Atestów Higienicznych na urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, preparaty biobójcze oraz biopreparaty do rozkładu zanieczyszczeń wody, gleby i ścieków.
Skip to content